För dig som är anställd i göteborgs stad eller kommunalt bolag

Personalcykel för anställda i Göteborgs stad