https://elcykelbutiken.se/wp-content/uploads/2019/05/Untitled-1.jpg

Personalcykel, en förmån för dig som anställd i Göteborgs stad

Personalcykel är en förmån för dig som är anställd av Göteborgs stad.  Ett av de prioriterade miljömålen i Göteborgs stad är ökat cyklande och internbolaget Göteborgs Stads Leasing AB har uppdraget att hantera personalcyklar till stadens anställda.
Elcykelbutiken är upphandlad leverantör för att leasa förmånscykel som anställd av Göteborgs stad.
Med en personalcykel får du en modern kvalitetscykel som bidrar till ett bättre personligt välbefinnande och en minskad miljöpåverkan. Du kan välja fritt vilken typ av cykel du vill leasa, vanlig cykel, elcykel, lastcykel, racer, MTB…..

Du kan välja bland våra elcyklar och lastcyklar.

Så här gör du om du vill leasa en cykel:

  • Kom till vår butik Elcykelbutiken/Bikefixx på Övre Husargatan 32
  • Här får du goda råd av oss oavsett om det är en Elcykel, vanlig cykel, lastcykel eller en MTB eller racer.
  • Du får självklart provcykla alla våra cyklar
  • När du valt en cykel kan du få en ungefärlig månadskostnad av oss
  • Du fyller i en ansökan
  • Vi skickar ansökan till Göteborgs stads Leasing
  • Efter ett par dagar får du ett erbjudande som du kan tacka ja eller nej till
  • När du signerat avtalet kontaktar vi dig och berättar när du kan hämta din cykel

Ring oss på 031-217701 om du frågor om leasing Personalcykel

Personalcykel, en förmån för dig som anställd i Göteborgs stad